Diagnostika

Automobilová diagnostika jsou postupy, kterými se zjišťují  závady vzniklé na vozidle. Spočívá v měření fyzikálních veličin např. tlak, teplota, množství, elektrické napětí, proud a mnoho dalších. Pro tato měření se používají příslušná měřidla, ale s masivním prrůnikem elektroniky do automobilů v posledních letech funkci měřidel přejímají řídicí jednotky ve vozidle. Tyto řídicí jednotky průběžně sledují hodnoty na jednotlivých čidlech. Při zjištění poruchy nebo neobvyklého stavu čidla, řídicí jednotka zaznamená závadu a informuje řidiče na palubní desce rozsvícením kontrolky nebo hláškou na displeji.

Pro komunikaci s řídícími jednotami používáme originální diagnostické přístroje s nejnovějším softwarovým vybavením firem VAG-COM (pro vozy koncernu VW) a DELPHI pro ostatní značky. Tyto přístroje nám umožňují sledovat aktuální hodnoty, testovat akční členy, provádět základní nastavení a přizpůsobení komponent a samozřejmě čtení a mazání závad. Výpis z paměti závad, nebo i další důležité údaje, Vám samozřejmě vytiskneme .