Výfuková soustava

Výfukovou soustavu tvoří výfukové potrubí, tlumiče výfuku a katalyzátor, u dieselů i filtr pevných části tzv. FAP/DPF. Výfuk snižuje hladinu hluku vzniklou při chodu  motoru, dále odvádí spaliny od motoru a redukuje škodliviny, které při spalování benzinu nebo nafty vznikají. Jestliže je výfuk netěsný nebo poškozený, dochází k nadměrnému hluku vozidla, k nárůstu škodlivých emisí ale také ke zvýšení spotřeby paliva a snížení výkonu vozidla nebo mohou spaliny pronikat i do kabiny vozidla a ohrožovat zdraví posádky.

Výfuk je velmi namáhanou částí vozidla, protože je zatěžován vysokou teplotou spalin, působením vody, sněhu, vibracím, různým kamínkům na spodku vozidla, ale i uvnitř je  zatěžován zkondenzovanou kyselou vodou z výfukových plynů . Protože výfuk podléhá korozi mnohem dříve než zbytek auta je nezbytné jeho stavu rovněž věnovat náležitou pozornost.  Prasknutí a vzpříčení výfuku pod vozidlo může za jízdy způsobit vážné poškození karoserie nebo i dopravní nehodu. Funkčnost katalyzátoru nebo filtru pevných částic ověří měření emisí před STK  nebo pravidelný servis.